Zbliża się PALAKISS Business Center: jesteśmy gotowi na bezpieczne przyjęcie wystawców i odwiedzających. Kliknij tu aby zapoznać się z naszymi zasadami bezpieczeństwa w związku z SARS COV-2.

TRADE & DELIVERY
JEWELLERY SHOW

TWOJA STREFA REJESTRACJA

NIE PAMIĘTASZ HASŁA?

Wprowadź e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci wiadomośc z nowym hasłem.

W niniejszym oświadczeniu (sporządzonym na podstawie artykułów 46 i 47 dekretu prezydenta Republiki Włoskiej nr 445 z 28.12.2020 r.) deklaruję na własną odpowiedzialność, mając świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że:

Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Palakiss S.p.A. o ewentualnych zmianach okoliczności opisanych powyżej.
Oświadczam, że jestem w pełni poinformowany(-a) o sytuacji i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zasad i protokołów wdrażanych przez Palakiss S.p.A. w ramach procedur mających na celu zapobieganie zakażeniu Covid-19. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prewencją zakażeń Covid-19, jak szczegółowo opisano w informacji do art. 13 Rozporządzenia UE związanego z wykonywaniem protokołu zapobiegającego zakażeniom przyjętego przez Palakiss SpA zgodnie z dekretem Prezesa Rady Ministrów we Włoszech z 24.4.2020 r.

POTWIERDŹ