ลงทะเบียนล่วงหน้า

ติดต่อ Palakiss

ทีมงานของเราพร้อมให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมหรือจัดแสดงใน Palakiss

ช่องทางติดต่อสำหรับผู้เยี่ยมชม

Via dell'Oreficeria, 31
36100 Vicenza, Italy
Tel. +39 0444 341847
Fax +39 0444 341848
info@palakiss.com

ติดต่อทีมงานและองค์กร

LOGISTIC DPT
Logistic Dpt
logistics@palakiss.com +39 04441454188
แบบฟอร์มติดต่อ
คำขอ