TRADE & DELIVERY
JEWELLERY SHOW

จองพื้นที่ ลงทะเบียนล่วงหน้า

สื่อพันธมิตร Palakiss

เข้าร่วมเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลก!

การออกงานต่างๆต่อเนื่องในงานแฟร์จิวเวลลี่ที่สำคัญทั่วโลก ทำให้เราเป็นที่จดจำ ขอบคุณพันธมิตรทั้งหมดที่ให้การสนับสนุนทั้ง PalakissและVicenza ทำให้เป็นที่รู้จักการยอมรับทั่วโลก

Press Release SPRING 2020 Press Release SUMMER 2019 Press Release WINTER 2019 DSPACE WINTER 2019