PALAKISS Business Center: เราพร้อมที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและผู้เยี่ยมชมอย่างปลอดภัย. Click here

TRADE & DELIVERY
JEWELLERY SHOW

จองพื้นที่ ลงทะเบียนล่วงหน้า

สื่อพันธมิตร Palakiss

เข้าร่วมเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลก!

การออกงานต่างๆต่อเนื่องในงานแฟร์จิวเวลลี่ที่สำคัญทั่วโลก ทำให้เราเป็นที่จดจำ ขอบคุณพันธมิตรทั้งหมดที่ให้การสนับสนุนทั้ง PalakissและVicenza ทำให้เป็นที่รู้จักการยอมรับทั่วโลก

Press Release WINTER 2020 Press Release DSPACE WINTER 2020 Press Release SPRING 2020 Press Release SUMMER 2020 Press Release Opening SUMMER 2020 Press Release Closing SUMMER 2020