TRADE & DELIVERY
JEWELLERY SHOW

จองพื้นที่ ลงทะเบียนล่วงหน้า

เยี่ยมชม Palakiss

Palakiss เป็นศูนย์กลางที่เหมาะสำหรับการพัฒนาธุรกิจและขยายเครือข่ายผู้ติดต่อที่มีคุณภาพ

3 วันสำหรับการพบปะกับกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน Palakiss ที่สต๊อกสินค้าก่อนวันหยุดยาว


ช่วงเวลา Palakiss Fall 2019

09-10.11.2019 (วันเสาร์วันอาทิตย์)
09:00 - 19:30

11.11.2019 (วันจันทร์)
09:00 - 16:00

3 วันสำหรับการพบปะกับกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน Palakiss ที่สต๊อกสินค้าก่อนวันหยุดยาว