ลงทะเบียนล่วงหน้า

จดหมายข่าว Palakiss

คอยติดตาม

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลจาก Gruppo Fieristico Italiano Spa ผู้ร่วมจัดงานแล้ว กรุณาแจ้งผ่านลิงค์นี้ https://www.iegexpo.it/en/privacyinformation และข้าพเจ้าขอประกาศความประสงค์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอิสระที่ส่งโดยพันธมิตรบุคคลที่สามของ IEG (วัตถุประสงค์ข้อมูล 5)

ยืนยัน