PALAKISS Business Center: เราพร้อมที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและผู้เยี่ยมชมอย่างปลอดภัย. Click here

TRADE & DELIVERY
JEWELLERY SHOW

จองพื้นที่ ลงทะเบียนล่วงหน้า

พื้นที่จัดแสดง

เพื่อการเยี่ยมชมของคุณ คุณสามารถหาแผนผังของเราได้ที่นี่

Palakiss มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุด เพื่อต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 18,000 รายจากทั่วโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมของ Palakiss เกิดขึ้นในพื้นที่ 5000 ตร.ม. แบ่งออกเป็น 5 ฮอล์ล (Turquoise, Pearl, Emerald, Diamond และ Ruby) ซึ่งมี 200 บูธ มีทั้งเครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับเงินและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหินและไข่มุก

piano terra
Turchese Hall
Rubino Hall
Perla Hall
ดาวน์โหลดแผนผังชั้นของชั้นล่าง

primo piano
Diamante Hall
Smeraldo Hall
ดาวน์โหลดแผนผังชั้นของชั้นบน