TRADE & DELIVERY
JEWELLERY SHOW

จองพื้นที่ ลงทะเบียนล่วงหน้า

เข้าถึงพื้นที่ของผู้เข้าชม

ในการเข้าถึงพื้นที่ของผู้เข้าชมคุณต้องลงทะเบียน

หากคุณได้ลงทะเบียนแล้วกรุณากรอกรายละเอียดที่นี่หรือลงทะเบียนที่นี่.

เข้าถึง

ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์คุณสามารถโทรไปที่หมายเลข +390444341847 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9.00 - 17.00 น