PALAKISS SUMMER กำลังจะมา! เราพร้อมที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและผู้เยี่ยมชมอย่างปลอดภัย. Click here เพื่อค้นหากฎการชี้นำของ SARS COV-2 ของเรา

TRADE & DELIVERY
JEWELLERY SHOW

จองพื้นที่ ลงทะเบียนล่วงหน้า
STAND
162
TURCHESE HALL

IL TULIPANO SNC

La Chianicella, 28
52100, Ceciliano, (AR), Italia
Tel. 0575 320910
Fax 0575 320859
info@iltulipano.it
www.iltulipano.itVISIT US ON JVF

Silver Jewellery
Gold Jewellery

stand PALAKISS